Kilka słów o Węgrzech i Budapeszcie

Węgry to państwo leżące w środkowej Europie, członek NATO, ONZ oraz Unii Europejskiej. Pod względem ustroju politycznego jest to demokratyczna republika o charakterze parlamentarno-gabinetowym. Parlament jednoizbowy wybierany jest co 4 lata w powszechnych wyborach. Węgrzy stanowią prawie 90% ludności zamieszkałej w Węgrzech, na drugim miejscu są Romowie, a trzecim - Niemcy. Wyznaniowo sprawa wygląda następująco: większość ludności w Węgrzech to katolicy, natomiast na drugim miejscu stoją ateiści. Największym miastem Węgier jest Budapeszt.

Budapeszt to największe miasto Węgier (pow. ok. 525,16 km²) leżące w północnej części kraju powstałe z połączenia trzech miast - Budy, Obudy oraz Pesztu. Jest to ważne centrum kulturalne oraz naukowe. Spełnia również bardzo istotną rolę w turystyce oraz rozwoju bazy uzdrowiskowej na węgrzech - znajdują się tu liczne zabytki oraz centra balneologiczne z wartościowymi wodami mineralnymi. Na terenie tego miasta jest również wiele zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury.

Lokalizacja Budapesztu
Budapeszt jest pięknie położony - przez miasto przepływa rzeka Dunaj od północy na południe. Dawny Peszt, leżący na lewym brzegu Dunaju rozciąga się na częściowym terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej. Natomiast dawna Buda usytuowana jest na wzgórzach budańskich. Dzięki tej różnorodności terenu Budapeszt jest barddzo atrakcyjnym miejscem pod względem turystycznym.

Klimat Budapesztu
Budapeszt mieści się w strefie klimatów umiarkowanych kontynentalnych, gdzie najcieplejszy miesiąc to lipiec z temperaturą średnią ok. 21°C, a najchłodniej jest w styczniu z temperaturą średnią ok. -1,5°C. Najwięcej opadów przypada na czerwiec i listopad. Dzięki częściowej osłonie Karpat oraz Średniogórza Zadunajskiego w Budapeszcie jest stosunkowo mało wiatrów.

 
 
 
 
webperfection.pl